• Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Erotika.4u.cz
  2. Internetový obchod je provozován společností Intensun s.r.o., se sídlem Jindřicha z Lipé 120, 471 01 Česká Lípa, IČ: 286 86 659, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 26855 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.
  3. Nákupní řád internetového e-shopu Erotika-4u.cz odpovídá zákonným předpisům pro provoz elektronických a zásilkových služeb. Pokud jsou zde definována další pravidla, pak podléhají nebo neodporují zákonům a ustanovením platných v České republice. Základní právní normou platnou v České republice upravující provoz e-shopu je občanský zákoník ve znění novely č.367/2000 Sb, dále pak, je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
  4. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

Nákupní řád

Reklamace

Platební podmínky

Dodací podmínky

Vstupuje na stránky s erotickou tématikou

Prosím potvrďte, že jste starší 18 let.