Diskrétnost

Zboží balíme do kartónových krabic a jako odesílatele uvádíme City Realex, a.s. Takto zabalený balíček je 100% diskrétní.

Expedice zboží

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Prodávající - společnost City Realex, a.s., se sídlem Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10, IČO: 61247961 (dále jen City Realex) - je povinen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, chránit soukromí návštěvníků našich Internetových stránek. Přečtěte si, prosím, následující informace, které Vám pomohou pochopit možné použití Vašich osobních údajů.

Údaje, které podle zákona shromažďujeme

Podle zákona shromažďujeme pouze ty údaje, které nám pomohou zajistit Vámi požadované služby. Jedná se o údaj o jménu, příjmení, bydlišti, e-mailové adrese, telefonním čísle a statistické údaje získávané při prohlížení našich internetových stránek, vyplňování dotazníků a anket.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je:

  • zjednodušení procesu následného objednání a dodání zboží
  • nabízení a informování o produktech a službách společnosti City Realex popř. za jiným marketingovým účelem
  • hodnocení dostupnosti služeb společnosti City Realex  ve vztahu k jeho zákazníkům
  • přizpůsobení obsahu anebo úpravy těchto webových stránek pro jednotlivého uživatele
  • oznamování o aktualizaci těchto webových stránek uživatelům

Doba zpracování osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu neurčitou. Tento souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat zde.

Zpřístupnění dalším osobám

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

Další podmínky zpracování osobních údajů

Přečtením tohoto prohlášení o právu na soukromí berete na vědomí své právo přístupu k osobním údajům naší společnosti poskytnutým, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále své právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od naší společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.

Vstupuje na stránky s erotickou tématikou

Prosím potvrďte, že jste starší 18 let.